X
تبلیغات
کرند فارسی
ادبیات فارسی چهارشنبه ششم بهمن 1389 0:21

نوشته شده توسط خسروی  | لینک ثابت |

دوشنبه شانزدهم اسفند 1389 13:52نوشته شده توسط خسروی  | لینک ثابت |

لطیفه های ادبی چهارشنبه ششم بهمن 1389 0:22
پادشاهی پارسایی را دید ، گفت: هیچد از ما یاد می آید ؟

گفت : بلی ، وقتی خدا را فراموش میکنم .


.......................................................................................

خلیفه  با عربی كه از بادیه برآمده بود و هرگز شهر ندیده و به مجلسی نرسیده، از یك طبق طعام می‌خورد: ناگاه نظر خلیفه بر لقمه وی افتاد و مویی به چشم وی درآمد. گفت: ای اعرابی! آن موی را از لقمه خود دور كن؛ اعرابی لقمه را بر خوان نهاد و دست باز كشید و گفت كسی كه چندان در لقمه مهمان نگرد كه موی را بیند، از خوان او طعام نتوان خورد!

...........................................................................................

سلطاني در راهي مي رفت. پيري ضعيف و از  كارافتاده را ديد كه خار بر دوش مي كشيد. رحمش آمد و گفت:«پدرجان، چند دينار زر مي خواهي يا خري يا چند گوسفند يا باغي كه به تو دهم تا روزگارت بهتر شود و از اين زحمت خلاص شوي؟»

پير گفت:«زر بده تا در كيسه ام ريزم و بر خر بنشينم و گوسفندان را جلو اندازم و به باغ بروم!»

سلطان را اين حاضر جوابي خوش آمد و دستور داد كه هر چه پيرمرد مي خواهد به او بدهند.

عبید زاکانی

..............................................................................................

كسي از درد چشم مي ناليد. همسايه اي به در خانه اش آمد و گفت:«تو را چه مي شود؟ دردت را بگو تا شايد آن را علاجي كنيم.»

مرد بيمار گفت:«چشمم چنان درد مي كند كه به مرگ خود راضي شده ام.»

همسايه قدري با خود انديشيد. آنگاه گفت:«پارسال دندانم درد مي كرد، آن را از بيخ كندم و راحت شدم!»

عبید زاکانی

.............................................................................................

 درویشی بی سروپا خواجه یی را گفت:

 اگر من بر در سرای تو بمیرم، با من چه میکنی؟
 
 خواجه گفت: ترا کفن کنم و به گور بسپارم.
 
 درویش گفت: امروز به زندگی، مرا پیراهنی پوشان و

 چون بمیرم بی کفن به خاک بسپار.

 خواجه بخندید و او را پیراهنی ببخشید.

.......................................................................................نوشته شده توسط خسروی  | لینک ثابت |

پنجشنبه بیست و سوم دی 1389 12:58

 

نام ونام خانوادگی:

        آموزش وپرورش شهرستان دامغان

مدت : 75 دقیقه  ساعت شروع : 8:30

تاریخ آزمون: 17/10/86                                                                                                                                                                               

نام درس :  ادبیات فارسی 1     سال اول آموزش متوسطه              نام   دبیرستان :                 نام دبیر :

باغ بیدار است /باغبان با تپش قلب تو / این مزرعه را /سبزتر می کارد.

 

الف ) بیت ها وعبارت های زیر را به نثر روان برگردانید : 6 نمره

1)   ای خدا ای فضـــل تو حاجت روا             باتو یاد هیـــچ کــــــــس نبود روا

2)   دلیر جـــــوان سر به گفتار پیر                 بداد وببود این ســــــــخن دلپــذیر

3)   چو رستم زدســـت وی آزاد شد                 بــسان یــــکی تیــغ پــــــولاد شد

4)   منم آن تشنه ی گــــهر بــرده                    بخت من زنده بخــــــت تو مرده

5)   کار پاکان را قیاس از خود مگیر            گرچه ماند در نبشتن شــــیر وشـــیر

6)   شب شبی بیکران بود  /  دفترآسمان پاره  پاره / فصل فصل خزان بود

7)   تا با خاک انس نگیری ، راهی به مراتب قرب نداری .

8)    دو استر به دست آور که تو این جایگاه گستاخی .

9)    مرا مشاطه ی صبح وزینت بخش ریاحین وازهار می نامند .

10)   خدایی او راست درخورنده .

 

75/

5/

5/

5/

1

75/

5/

5/

5/

5/

ب : واژگان مشخص شده را معنی کنید :   ( 2 نمره )

 

1- آفتاب نعمتم شد زیر میغ         2- هرم نفس مردم گرمشان کرد         3- سرانجام بدسگالی به تباهی می انجامد  4- از دور ناله ای شنید ،براثر ناله رفت    5- تاریخ مشیت باری تعالی است    6- سمک گفت در این کار تعبیه ای است  7- چون از تو من گردم جدا ، شمشیر نه بر این خسان            8- من با تبختر گفتم :هرکدام جداگانه هدیه می دهد .

 

 

ج)  درک مطلب  4 نمره

1- باتوجه به بیت های زیر به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید :

§           خرامان بشد ســــوی آب روان            چنان چون شده باز جوید روان

§          همی خواســت پــیروزی دستگاه            نبود آگه از بخشش هور وماه

§          بخورد آب و روی وسر تن بشست         به پیش جهان آفرین شد نخست

                       الف – بیت های بالا در چه قالبی سروده شده است ؟

                      ب‌-        واژهای «  شد  و روان  » درمصرع اول ،  چه معنایی دارد ؟

                      ت‌-        منظور از مصراع دوم بیت دوم چیست ؟

                      ث‌-        این بیت ها جزء کدام نوع ادبی جهان محسوب می شود ؟

 2- در عبارت « خاک مظهرفقر مخلوق در برابر غنای خالق است معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می گذاری همین است ...»    نویسنده به کدام یک از ارکان نماز اشاره کرده است ؟

3- عبارت : تمام عمر در لاک خودشان بودند » کنایه از چیست ؟

4- باتوجه به این بیت :«  تو پور گوپیلتن رستمی    /  زدستان سامی واز نیرمی » پدران وپسران را به کمک یک خط به هم وصل کنید :           دستان                   سهراب

            ســـام                      ســـام

            رسـتم                      دستان

           نریمان                     رستم

 

 

 

 

 

 

5/

5/

5/

5/

5/

 

5/

1

د ) دانش های ادبی :  3 نمره

1)   ازچه زمانی تعزیه در ایران رسمیت یافت ؟

2)   نام نویسندگان این آثار رابنویسید :      الف ) مثل چشمه مثل رود (                  )  ب) هفت پیکر (               )

3)   دربیت زیر چند مشبه به وجود دارد ؟ مشخص کنید.

                               ای برادر قصه چون پیمانه است          معنی اندر وی به سان دانه است

 

4)بارزترین آرایه این بیت کدام است : ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد //  چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

5) مثنوي معنوي را چه كسي و در چند دفتر سروده است ؟

6) وظیفه ی اساسی ادبیات نمایشی چیست؟

 

 

 

5/

5/

5/

 

5/

5/

5/

 

  ه) خود آزمایی 4نمره

1)   هدف سهراب از لشگر کشی به ایران چه بود ؟

2)   تعزیه وتئاتر چه فرقی باهم دارند ؟

3)   موضوع اصلي ادبيات پايداري را بنويسيد.

4)   مهم ترین پیام داستان « طوطی وبقال»  چیست ؟

5)   ادبيات هر ملتي بازتاب چه چيزهايي است ؟ 2مورد را ذکر کنید

6)   شعر سنتي با شعر نو چه فرقي دارد ؟

7)   معادل امروزي فرو بريم (در عبارت : بگذار تا فردا داري در ميدان فرو بريم) و قفا زدن چيست ؟

8)   اين توضيح در مورد كدام شاعر بزرگ جهان است ؟

        « وي از افتخارات هندوستان و مشرق زمين است ، از كودكي با ادبيات هندوستان آشنا شد و دوبار به انگلستان  سفر كرد ، يك بار نيز برنده ي جايزه ي ادبي نوبل بود »

 

5/

5/

5/

5/

5/

5/

5/

5/

 

ی ) حفظ شعر 1نمره

کامل کنید :       الف)- آب زنید راه را ............                 .................. بوی بهار می رسد

                     ب)- گفتم زمهرورزان رسم وفا بیاموز         .................      


منبع msyek.blogfa.com/        

 

2

نوشته شده توسط خسروی  | لینک ثابت |

نمونه سوال امتحان ادبیات 1 پنجشنبه بیست و سوم دی 1389 12:55

آزمون ادبیات اول متوسطه

نام ونام خانوادگی :

ای نام تو بهترین سر آغاز

 

مدت :  50 دقیقه

 

الف) بیان معنی شعر ونثر ( 6نمره )

 

1-خانه اي كاو شود از دست اجانب آباد               ز اشك ويران كنش آن خانه كه بيت الحزن است

 

2- متـــاعي كه من رايگـــــان دادم از كف             تـــــــــو گر مي تـــوانـــــــــي مده رايـــــــگان

 

3- بيستون بر سر راه ست مباد از شيرين            خبري گـــــــفته و غمگيــــــــن دل فرهـــاد كنيد

 

4- به خوناب شــــــفق در دامــــــــن شام               به خــــون آلـــــــوده ایــــــران کــــــهن دیـــــد

 

5- جواني نكودار كايـــــن مرغ زيــــــبا                 نمـــــــاند در ايــــن خانــــــــه ي استخــــــواني

 

6- معلم دور نبود صورتک  به رو نداشت

 

7- اسب از پهلو ، اسبي خود را به كمال  نشان  مي داد.

 

8- مبر طاعت نفس شهوت پرست                 که هر ساعتش قبله ی دیگر است

 

9- پي  برديم كه راه دست خودش هم نيست.

 

ب ) معنی لغت 2نمره

 واژه های مشخّص شده را معنی کنید :

1- در بيرنگ اسب، حرفي به كار معلم بود  2- دست معلم از وقب حيوان روان شد 3

- قندیل های درخشان  ، منبّت کاری ها وملیله دوزی ها در تکمیل زیبایی مسجد نقش خود را ادا کرده اند .

4- حاکم جیره ومواجب این همه جمعیّت را از کجا می آورد ؟

5- دین برای آن است که به انسان اعتدال بیاموزد واو را از افراط وتفریط مصون بدارد .

 

 

پ) درك مطلب (4 نمره )

 

1- با توجه به متن زير به پرسش ها پاسخ دهيد .

« بدان كه مردم بي هنر مادام بي سود باشد چون مغيلان كه تن دارد و سايه ندارد . نه خود را سود كند نه غير خود را . جهد كن كه اگر چه اصيل و گوهري باشي گوهر تن نيز داري . كه گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود چنان كه گفته اند : بزرگي خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را »

1-1- منظور از « مغيلان تن دارد و سايه ندارد» چيست؟

2-1- « اصيل و گوهري » يعني چه ؟

3-1-از نظر نويسنده چه چيزي لازمه ي بزرگي و ارجمندي انسان است ؟

4-1- عبارت : « بزرگي خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه»  را معني كنيد .

 

2- در بيت : " چو ديدش به خدمت دو تا گشت و راست      دگر روي بر خاك ماليد و خاست "  منظور از

 ( به خدمت دو تا گشت و راست ) چيست ؟

 

3- باتوجه به بيت :    " از آن برد گنج مرا دزد گيتي / كه در خواب بودم گه پاسباني"

الف – منظور از گنج چيست؟

ب – روزگار به چه كسي مانند شده است؟

پ – منظور از «خواب بودن» چيست؟

ت – منظور از «گه پاسباني» چه زماني است ؟

ث – چه كلماتي مراعات نظيرند؟ 

 

 

ت ) خود آزمایی 4 نمره

 

1- در مصراع در ناله ي مرغ اسير اين همه بحر وطن است.»

منظور از مرغ اسير كيست؟ تعبير مرغ اسير چه آرايه اي محسوب مي شود؟

 

2- مفهوم "به روي مبارك خود نياوردن "  چيست؟ معادل امروزي آن كدام است؟

 

 

3- عبارات زير را با پاسخ هاي درست كامل كنيد.

سياحت نامه ابراهيم بيگ ، اثر ..................است  اين كتاب ، آئينه ي تمام نماي اوضاع ايران در اواخر قرن ..............است،

 اين كتاب در قالب .......نوشته شده و هدف نويسنده ................بوده است.

 

 

4- در صدر اسلام از مسجد چه استفاده هايي شده است؟ ( ذکر 2 مورد )

 

 

5- درمصراع :  « آن كسي را كه در اين ملك سليمان كرديم » منظوراز " آن كس "  كيست؟

 

 

6- در درس " فرهنگ برهنگي وبرهنگی فرهنگی " هدف نويسنده از آوردن داستان خياطان حقه باز چيست؟

 

 

 

7- پيام اصلي درس " در امواج سند " را بنویسید .

 

 

8- اثری از سهراب سپهری نام ببرید که به نثر باشد .

 

 

ج) دانش های ادبی 3 نمره

 

1- محمد تقی بهار قصیده را به چه سبکی می سرود ؟

 

 

2- ادبيات تعليمي از لحاظ محتوا به دو نوع تقسيم مي شود .

            الف - .......................     ب - .......................

 

 

3- غزل اجتماعي از چه دوره اي در ادبيات فارسي رواج يافت؟ یک شاعر از این دوره نام ببرید .

 

 

4- آرایه های بیت زیر را  مشخّص کنید : 2مورد

                    یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان               چون تماشای گل ولاله وشمشاد کنید

 

 

5- این آثار از چه کسانی است ؟          1- از صبا تا نیما                     2- لغت نامه ی فارسی

 

6- ادبیات دوره مشروطه از نظر مضمون چگونه است ؟

 

7- مشبه  این مصراع کدام است ؟     " چو آتش در سپاه دشمن افتاد "

 

شعر حفظی : ( 1نمره )

               1-   هر آدمي كه ..............                                     در وی نگرفت ....................

               2-  از غرقه ی ما خبر ندارد                                        .....................................

 


منبع : msyek.blogfa.com

نوشته شده توسط خسروی  | لینک ثابت |

نمونه سوالات درس زبان فارسی 3 خرداد 85 پنجشنبه بیست و سوم دی 1389 12:43
منبع : roshd.ir

نوشته شده توسط خسروی  | لینک ثابت |

نمونه سوالات درس زبان فارسی جمعه نوزدهم آذر 1389 20:13

الف)زبان شناسی(4 نمره)

1-خطا ها و اشتباهاتی که در گفتار پدید می آید ناشی از چه عواملی است؟

2-دو تفاوت میان زبان و گفتار را بنویسید.

3-راز اصلی نیاز های به آموختن خط و نوشتار چیست؟

4- عبارت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

زبان و گفتار ریشه در............... و طبیعت انسان دارد، حال آنکه خط و نوشتار ذاتی و ...................انسان نیست.

5- چگونه می توانیم ثابت کنیم که کر و لال ها از توانش زبانی برخوردارند؟

ب)نگارش ( 5 نمره)

1- گونه زبان و قالب نوشته زیر را معلوم کنید.

((فرزند من ، آن چه مرا به نامه نوشتن وا می دارد بعد مکان نیست ، بلکه فاصله ی زمان است.اکنون تو کوچکتر از آنی که من بتوانم آن چه می خواهم با تو بگویم.))

2- دو ویژگی زبان محاوره را بنویسید.

3- از نتایج سودمند فضا سازی دو نتیجه را بنویسید.

4- از روش های کلی و عمومی تحقیق دو روش را نام ببرید.

5- دو منبع از منابع مهم تحقیق را نام ببرید.

6- دو مورد از ویژگی های طرح نوشته را بنویسید.

7- عبارت زیر را ویرایش کنید.

(( آیا چگونه می توان به قول معروف برعلیه سوابق گذشته افرادی که نمیشناسیم عملیات قانونی انجام دهیم))

8- چهار راه برای انتخاب عنوان نوشته نام ببرید.

ج)دستور ( 8نمره)

1- در جمله های زیر ، نوع فعل ها را از نظر ساختمان (ساده،مرکب و پیشوندی) بنویسید.

 

الف)محمد از مسافرت بازگشت.          ب)همه بچه ها را در این جشن شرکت دادند.

 

ب)او کتاب های مرا خوانده بود.

2- اجزای جمله زیر را با رسم نمودار بنویسید.

 

مردم او را قهرمان می نامیدند.

3- برای نهاد های زیر فعل مناسب بنویسید.

 

الف)من و علی ...............................                      ب)تو و ایشان.........................

4- از فعل (پوشید) با حفظ شخص و زمان (ماضی نقلی-مضارع مستمر-ماضی بعید و ماضی مستمر)بسازید.

5- فعل های زیر را از نظر گذر و ناگذر بودن مشخص کنید.

(ریخت-آمد)

6- جمله زیر را مجهول کنید.

خیاط لباس را دوخت.

7- جمله زیر را منفی کنید.

 

علی دارد نامه می نویسد.

8- جدول زیر را کامل کنید.

 

می پرسیدم

خورده است

دارد می رود

خواندند

فعل ساده

 

 

 

 

بن مضارع

 

9- نهاد و گزاره جمله زیر را بنویسید.                 قدر زندگی را بدانیم.

10- وجه فعل های زیر را بنویسید.

 

الف)کتاب را بردار.                                                    ب)کاش دوستم موفق بشود.

11- نهاد جمله زیر را مفعول قرار دهید.                 غذا زود حاضر شد.

 

 

12- برای جمله زیر فعل با شناسه مناسب بیاورید.

 

علی و مسعود با هم به دبیرستان (رفتن)

 

د)املا و بیاموزیم ( 3 نمره)

1- در گروه کلمات زیر چهار غلط املایی وجود دارد صحیح آن ها را بنویسید.

 

اسیر و قریب-وقاحت و بی شرمی-محظوض و برخوردار-نصیب و بهره-غوک و غورباغه-صور خیال-بهر در کوزه-حشو و زاید

2- جمله های زیر را ویرایش کنید.

 

الف)کتاب گلستان به وسیلهی سعدی شیرازی نوشته شده است.    ب)حسن خوبی سعید انضباط اوست.

ج)نامه را به وسیله پست سفارشی برایش فرستادم.

 

3- چرا به کار بردن کلمه(خوبیّت) درست نیست؟شکل درست آن را بنویسید.

نوشته شده توسط خسروی  | لینک ثابت |

نمونه سوالات درس زبان فارسی 1 پنجشنبه هجدهم آذر 1389 22:15

الف:زبان شناسی (4 نمره)

1-رابطه معنایی میان هر یک ازز کلمات زیر را بنویسید.

الف)دوست و دشمن         ب)شادی و نشاط        ج)دانش آموز و مدرسه

2-متن زیر را که در حوزه زبان شناسی تاریخی است،به زبان امروزی بازنویسی کنید.

<<بارانکی خرد خرد می بارید،چنان که زمین تر گونه می کرد.>>

3-در زبان شناسی جدید،زبان شناسان،زبان را در درجه اول به چه قصدی مطالعه می کنند؟

4-واج شناسی چیست؟

5-به سبب کدام ویژگی زبان می توان جمله زیر را خلق کرد؟

<<گل ها آهسته آهسته و آرام با هم زمزمه می کردند>>

6-کدام عامل موجب تغییر و تحول در زبان می شود؟

7-در کدام سطح زبان،زبان شناسان فقط به بررسی نشانه های زبان و قواعد ترکیب آنها به منظور ساختن کلمات و عبارات جمله های زبان بسنده می کنند؟

8-انتقال پیام در چه قالبی صورت می گیرد؟

9-گونه چیست؟

ب) نگارش(5 نمره)

1-آیا می توان تعریف های علمی را خلاصه کرد؟چرا؟

2-دی ویژگی اساسی نامه های خصوصی و دوستانه را بنویسید.

3-اشکالات نامه اداری و رسمی زیر را بنویسید.

باسمه تعالی

مسئول محترم کتاب خانه دبیرستان معلم

این جانب رضا احمدی خواهشمندم کتاب هاب مرجع بخش ادبیات را به مدت سه روز به من امانت بدهید.

4-به جای واژگان زیر، برابر های مناسب بنویسید.

الف)گفته آمد                               ب)نگهبان دین تواند بود

5-دو ویژگی نوشته ساده را بنویسید.

6-عبارت زیر را به گونه ای خلاصه کنید که مفهوم اصلی آن حذف شود.

<<خرد چون چراغی است که انسان را به راه راست رهنمون می شود.کسانی که از آن بهره نمی گیرند،از این که در راه زندگی چراغی در دست داشته باشند خودداری می کنند.

7-کدام نوع ویرایش مربوط به آراستگی ظاهری و نظم بخشیدن به اثر است؟

8-نوشته زیر علمی است یا ادبی؟برای پاخ خود یک دلیل بنویسید.

<<آفتاب غروب در میان ابر های سرخ می درخشید،پایان روزی طوفانی بود و باران در مجمر سوزان مغرب، چون شراره های آتش به نظر می رسید.>>

ج)دستور (8 نمره)

1-در جمله زیر نقش نما ها را بیابید و نوع هر نقش نما را بنویسید.

<<من به خواندن شعر ، بسیار علاقه مندم>>

2-حروف ربط وابسته ساز و هم پایه ساز را در عبارت زیر مشخص کنید.

<<اگر درس بخوانید و تلاش کنید، حتماموفق خواهید شد.>>

3-در جمله <<رزمندگان ایرانی،مردانه با دمشن جنگیدند.>>

الف)کدام واژه قید است؟

ب)تشانه دار است یا بی نشانه؟

ج)نوع قید مشخص شده را بنویسید.

4-در جمله<<سعدی در حکایت بی نظیر گلستان دنیای پر باری را به خوانندگان خود نشان می دهد.>>

الف)ضمیر را بیابید.

ب)نوع ضمیر را مشخص کنید.

ج)کدام کلمه مرجع ضمیر است؟

5-جدول زیر را کامل کنید.

صفت لیاقت

صفت فاعلی

صفت مفعولی

بن مضارع

مصدر

 

 

 

 

شنیدن

 

6-در جمله زیر ،صفت پرسشی را به ضمیر پرسشی تبدیل کنید.

<<خواندن کدام کتاب بیشتر از همه بر تو تاثیر گذاشت.>>

7-در جمله زیر ، به جای ضمیر شخصی جدا ضمیر شخصی پیوسته به کار ببرید.

<<سخنانت را با گوش جان می شنوم>>

8-با فعل خواندن دو صفت فاعلی بسازید.

 

9-برای نمودار زیر یک گروه اسمی مناسب مثال بزنید.


نوشته شده توسط خسروی  | لینک ثابت |

الف)بیان معنی شعر و نثر(شش نمره)

معنی و مفهومابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.

1-ستاره مان از اول مطابق نیامد.

2-زیب از بنفشه دارد و از ناز بوی بوی

3-خدا آن ملتی را سروری داد                        که تقدیرش به دست خویش بنوشت

4-مدتی بود که پیرمرد افتاده بود

5-خانه ا از سینه ی خاک در آمده بودند

6-مرا مشاطه صبح و زینت بخش ریاحین و ازهار می نامند.

7-از آن پس بسازید سهراب را                           ببندید یک شب بر او خواب را

8-سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودم.

9-خانه ای که او شود از دست اجانب آباد           ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است

10-حالا بعد از دو سال تازه سر حرف من افتاده اند.

11-از خون رگ خویش است،گر رنگ به رخ دارم         مشاطه نمی خواهد،زیبایی رخسارم

ب)معنی لغت(دو نمره)

معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

1-معلم مشوش بود.   2-تحصیل باید با فراق بال و تاًنّی انجاک گیرد.   3- از تنگ شکر است  /قیمت تر و عزیز    4-خدایی اوراست درخورنده     5-دیگر در آن ذی حیاتی نفس نمی کشد.   6-سرسان مشو عدو/قبحی ز من مجو

7-اشتر طلبید و محمل آراست     8-پرندگان از مواهب طبیعت برخوردار می شوند

پ)دانش های ادبی(سه نمره)

1-سیاحت نامه ابراهیم بیگ از کیست؟

2-در بیت زیر مشبه و مشبه به را مشخص کنید.

ز سم اسب می چرخید بر خاک     به سان گوی خون آلود،سرها

3-موضوع اصلی ادبیات پایداری چیست؟

4-نوای کوهسار از کیست؟

5-دو موضوع قالب چهار پاره را نام ببرید.

 

 

6-شکل هندسی زیر مربوط به کدام قالب شعری است؟

-----------------           ----------------- *

-----------------           ----------------- *

-----------------           ----------------- *

7-قابوس نامه تالیف کیست و در چند باب است؟

ت)خود آزمایی(چهار نمره)

1-بند پوتین را محکم بستن کنایه از چیست؟

2-در بیت<آمد آورد پیش خیر افراز    گفت گوهر به گوهر آمد باز>

منظور از گوهر اول و گوهر دوم چیست؟

3-منظور از<<لباس انسان پرچم کشور وجود اوست>> چیست؟

4-معادل امروزی عبارات زیر را بنویسید:

الف)بخواستم رفت               ب)برنشین

5-اصطلاح <<به روی بزرگوار خود نیاورده>> کنایه از چیست؟

6-مصراع <رانده ست جنون عشق،از شهر به افسونم>  یاد آور کدام داستان است؟

7-در بیت زیر ازنظر شاعر <دیده ور> چه کسی است؟

ولی با من بگو آن دیده ور کیست  /   که خاری دید و احوال چمن گرفت

8-مجنون در جوار کعبه از خدا چه خواست؟

ث)درک مطلب(چهار نمره)

1-منظور شاعر از <متاع> در بیت <<متاعی که من رایگان دادم از کف / تو گر می توانی مده رایگانی>> چیست؟

2-در بیت زیر منظور از <خانه استخوانی> چیست؟

جوانی نکدار که این مرغ زیبا       نماند در این خانه استخوانی

3- معنی <بکوشیم> در بیت زیر چیست؟

بکوشیم فرجام کار آن بود    که فرمان روای جهانیان بود

4-در بیت<<در آن دریای خون در دشت تاریک    به دنبال سر چنگیز می گشت>> منظور از دریای خون چیست؟

5-در مصراع<<چو رخت خویش بربستم از این خاک>><<رخت بر بستن>> کنایه از چیست؟

6-در بیت <<دلیر جوان سر به گفتار پیر / بداد و ببود این سخن دلپذیر>> منظور از <<دلیر جوان>> و <<پیر>> کیست؟

7-در بیت << چو لشکر بر گردش گرفتند / چو کشتی ، بادپا در رود افکند>> منظور از <بادپا> چیست؟

8-عبارت <<همیشه نان سواره باشد و او پیاده >> به چه معناست؟

 

ج)حفظ شعر ( یک نمره )

1- جا های خالی را کامل کنید.

الف)وزان..............راست اندوهی..................../تو را من چشم در راهم

ب)بوی گل و................ مرغ برخاست          هنگام........................  و روز صحراست

 

 

 

    ّاآ  

نوشته شده توسط خسروی  | لینک ثابت |

ادبیات و زبان فارسی دوشنبه یکم آذر 1389 13:14
نوشته شده توسط خسروی  | لینک ثابت |